09112252400

املاک ویلا گامی هوشمند در دنیای املاک

اموال منقول و غیر منقول

اموال منقول به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که در طول زمان قابل حمل و جابجایی هستند، به عنوان مثال: خودرو، موتورسیکلت، سکه، جواهرات، ماشین‌آلات، کالاهای مصرفی و غیره.

اما اموال غیر منقول به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که در طول زمان نیاز به جابجایی ندارند و به صورت ثابت و مرتبط با ملک می‌باشند. به عنوان مثال: خانه، زمین، ساختمان، دفاتر، کارخانه‌ها، دامداری‌ها و غیره.

اموال منقول و غیرمنقول

اموال منقول

اموال منقول به اشیایی گفته می‌شود که به راحتی می‌توان آن‌ها را انتقال داد. این دارایی‌ها به سادگی قابل حمل و جابجایی هستند. اموال منقول ذاتی شامل اشیایی است که به طور ذاتی قابل حمل و جابجایی هستند، مانند جواهرات و دستگاه‌های صنعتی. اما اموال در حکم منقول به اشیایی گفته می‌شود که از نظر قانونی به عنوان منقول شناخته می‌شوند، مانند اثاثیه منزل و ماشین.

بنابراین، اموال منقول به دو دسته اموال منقول ذاتی و اموال در حکم منقول تقسیم می‌شوند. در قانون مدنی نیز، اموال منقول به عنوان دارایی‌هایی که به راحتی می‌توان آن‌ها را انتقال داد شناخته می‌شوند و مانند اموال غیرمنقول، در مالکیت افراد و شرکت‌ها قرار می‌گیرند. اموال منقول در قانون مدنی به عنوان اشیایی تعریف شده‌اند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن است، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری و کولر. اما برخی از اموال منقول مانند جواهرات و دستگاه‌های صنعتی، به عنوان اموال منقول ذاتی شناخته می‌شوند. در کل، اموال منقول به دلیل قابلیت حمل و جابجایی، ارزش بالایی برای افراد و شرکت‌ها دارند و می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذاری یا استفاده شخصی مورد استفاده قرار گیرند.

اموال منقول ذاتی

اموال منقول ذاتی به اشیایی گفته می‌شود که به طور ذاتی قابل حمل و جابجایی هستند و قابل حس و لمس می‌باشند. این دارایی‌ها به دلیل قابلیت حمل و نقل، به راحتی می‌توانند از مکان به مکان منتقل شوند. اما در برخی موارد، قانونگذار ممکن است به دلیل مصالح و ملاحظات خاص، احکام غیرمنقول را بر روی این دارایی‌ها اعمال کند.

به عنوان مثال، در برخی قوانین، احکام مربوط به اموال غیرمنقول مانند حق انتفاع و قابلیت ثبت روی اموال منقول ذاتی هم قابل اعمال است. از جملاترین مثال‌های اموال منقول ذاتی می‌توان به جواهرات، سکه‌ها، اوراق بهادار، دستگاه‌های الکترونیکی و لوازم برقی اشاره کرد. این دارایی‌ها به دلیل قابلیت حمل و جابجایی، به راحتی می‌توانند از مکان به مکان منتقل شوند و به عنوان سرمایه‌گذاری یا استفاده شخصی مورد استفاده قرار بگیرند.

به طور کلی، اموال منقول ذاتی به دارایی‌هایی گفته می‌شود که به طور ذاتی قابل حمل و جابجایی هستند و قابل حس و لمس می‌باشند. اما در برخی موارد، به دلیل ملاحظات خاص، احکام غیرمنقول نیز بر روی این دارایی‌ها اعمال می‌شود. این دارایی‌ها به دلیل قابلیت حمل و نقل، ارزش بالایی برای افراد و شرکت‌ها دارند و می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذاری یا استفاده شخصی مورد استفاده قرار بگیرند.

اموال در حکم منقول

اموال در حکم منقول به اموالی گفته می‌شود که به تابعیت از اموال منقول، به عنوان منقول تلقی می‌شوند. این دارایی‌ها شامل حقوق و منافعی هستند که متعلق به یک موضوع منقول است. ماده 20 قانون مدنی، تمامی دیون را در حکم منقول قرار داده است و محاکم نیز صلاحیت پذیرفتن پرونده‌های مربوط به این دارایی‌ها را دارند.

برخی از مثال‌های اموال در حکم منقول عبارتند از: حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول باشد (مانند حق وثیقه)، حق انتفاع از اموال منقول، دعاوی راجعلی استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع در مورد اموال منقول، حق مخترع یا مؤلف نسبت به اختراع یا تألیف خود (حقوق معنوی) و حقوق افراد در شرکت‌ها در رابطه با سهام شرکت.

به طور کلی، اموال در حکم منقول به دارایی‌هایی گفته می‌شوند که به تابعیت از اموال منقول به عنوان منقول تلقی می‌شوند. این دارایی‌ها شامل حقوق و منافعی هستند که متعلق به یک موضوع منقول است. ماده 20 قانون مدنی، تمامی دیون را در حکم منقول قرار داده است و محاکم نیز صلاحیت پذیرفتن پروندهای مربوط به این دارایی‌ها را دارند. به علاوه، اموال در حکم منقول شامل انواع مختلفی از حقوق و منافع است که به موضوعات منقول مرتبط هستند، مانند حقوق وثیقه، حقوق انتفاع از اموال منقول، حقوق معنوی و حقوق سهام در شرکت‌ها.

 

اموال غیر منقول

اموال غیرمنقول به دارایی‌هایی گفته می‌شود که قابلیت حمل و جابجایی ندارند و از محلی به محل دیگر منتقل نمی‌شوند. در واقع، قانونگذار اموالی را که نمی‌توان آن‌ها را به محل دیگری منتقل کرد و استقرار آن‌ها ثابت و غیرقابل حمل است، غیرمنقول شمرده است. همچنین، اگر نقل این دارایی‌ها باعث خرابی یا نقص آن‌ها یا محل آن‌ها شود، نیز به عنوان غیرمنقول در نظر گرفته می‌شوند.

بنابراین، در تقسیم‌بندی حاضر، دارایی‌های زیر به عنوان اموالات غیرمنقول شناخته می‌شوند:

1- اموال ثابت و غیرقابل حمل مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات سنگین و تجهیزات صنعتی که نمی‌توان آن‌ها را به راحتی از مکان به مکان دیگر منتقل کرد.

2- حقوقی که مرتبط به اموال غیرمنقول هستند، مانند حق مالکیت، حق امتیاز، حقوق مالکیت فکری، حقوق انتفاع و حقوق سهام در شرکت‌ها.

3- حقوقی که نمی‌توان به صورت مستقیم به عنوان یک دارایی منفصل محسوب کرد، مانند حقوق مستحقان در قبال خدمات ارائه شده به طور کلی، اموال غیرمنقول به دارایی‌هایی گفته می‌شود که قابلیت حمل و جابجایی ندارند و از محلی به محل دیگر منتقل نمی‌شوند. در تقسیم‌بندی حاضر، دارایی‌های ثابت و غیرقابل حمل مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات سنگین و تجهیزات صنعتی، حقوقی که مرتبط به اموال غیرمنقول هستند، مانند حق مالکیت، حق امتیاز، حقوق مالکیت فکری، حقوق انتفاع و حقوق سهام در شرکت‌ها و حقوقی که نمی‌توان به صورت مستقیم به عنوان یک دارایی منفصل محسوبه عنوان مثال حقوق مستحقان در قبال خدمات ارائه شده به شرکت، به عنوان اموال غیرمنقول شناخته می‌شوند.

اموالی که ذاتاً غیر منقول هستند

دارایی‌هایی که ذاتاً غیر منقول هستند شامل اموالی مانند زمین هستند. زمین شامل اعماق و معادن و سنگ و خاک است که تا زمانی که از زمین جدا نشده باشند، به عنوان غیرمنقول محسوب می‌شوند. با این حال، موادی که از زمین استخراج می‌شوند پس از جدا شدن از زمین، به عنوان منقول در نظر گرفته می‌شوند.

به طور کلی، دارایی‌های ذاتاً غیرمنقول شامل اموالی هستند که از طبیعت مشتق شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را به راحتی جابجا کرد. به عنوان مثال،زمین، معادن، سنگ‌ها و خاک‌ها به عنوان دارایی‌های ذاتاً غیرمنقول شناخته می‌شوند. در صورتی که این دارایی‌ها از زمین جدا نشده باشند، به عنوان غیرمنقول محسوب می‌شوند. در عین حال، موادی که از زمین استخراج می‌شوند، پس از جدا شدن از زمین به عنوان منقول در نظر گرفته می‌شوند. در کل، دارایی‌های ذاتاً غیرمنقول شامل اموالی هستند که از طبیعت مشتق شده‌اند و به راحتی جابجا نمی‌شوند.

 

اموالی که بواسطه عمل انسان غیر منقول هستند

دارایی‌هایی که بوسیلهٔ عمل انسان غیرمنقول محسوب می‌شوند، در واقع دارایی‌هایی هستند که اصولاً منقول هستند، اما به زمین متصل شده‌اند یا به صورت غیرمستقیم با زمین مرتبط هستند به گونه‌ای که نمی‌توان آن‌ها را به راحتی جابجا کرد مگر با ایجاد آسیب یا خرابی در خود دارایی یا زمین.

در قانون مدنی، مواردی که به طور خاص به عنوان اموال غیرمنقول به شمار می‌آیند، عبارتند از:

1- ساختمان‌ها

2- لوله‌هایی که برای جریان آب یا مقاصد دیگری دیگر در زمین یا ساختمان نصب شده‌اند

3- آثار هنری مانند آیینه، پرده نقاشی و مجسمه

4- محصولات کشاورزی مانند میوه و سبزیجات، تا زمانی که برداشت نشده‌اند

5- درختان، شاخه‌ها، نهال‌ها و قلمه‌هایی که در حکم محصول و تولید میوه هستند، تا زمانی که بریده یا کنده نشده‌اند.

این دارایی‌ها در واقع منقول هستند، اما به زمین متصل شده یا به صورت غیرمستقیم با زمین مرتبط هستند که نقل آن‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، به عنوان امال غیرمنقول در نظر گرفته می‌شوند.

اموال منقول و غیرمنقول

امـوال در حکم غیر منـقول

اموالی که قانونگذار بنا به ملاحظاتی احکام راجع به اموال غیرمنقول را در مورد آن مقرر داشته‌اند، به عنوان اموال در حکم غیرمنقول شناخته می‌شوند. ماده ۱۷ قانون مدنی با دو شرط پاره‌ای اموال منقول ذاتی را به لحاظ اختصاص یافتن به عمل زراعت، در حکم غیرمنقول دانسته است. این دو شرط شامل موارد زیر می‌شود:

۱. ذاتاً منقول باشد.

۲. باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد.

بنابراین، اگر یک دارایی، مانند تراکتوری، همبرای هموارکردن راه و هم برای شخم زدن بکار رود، نمی‌توان آن را در حکم غیرمنقول دانست، زیرا شرایط لازم برای اختصاص دادن به عمل زراعت، برآورده نشده است.

در کل، اموالی که به عنوان حکم غیرمنقول شناخته می‌شوند، دارایی‌هایی هستند که اصولاً منقول هستند، اما به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص، مانند اختصاص دادن به عمل زراعت یا آبیاری، به عنوان غیرمنقول در نظر گرفته می‌شوند.

امـوال غیر منـقول تبعی

اموالی که به تابعیت غیرمنقول، غیرمنقول تلقی می‌شوند، شامل پاره‌ای از حقوق و منافع هستند که غالباً جزء منافع محسوب می‌شوند و بدین لحاظ ملموس و قابل رؤیت نیستند. این اموال در تقسیم‌بندی دارایی‌ها به طور جداگانه در نظر گرفته نمی‌شوند، اما به دلیل فایده عملی و بمنظور تعیین تکلیف دادرس، قانونگذار به صراحت آن‌ها را ذکر کرده است.

مصادیق این نوع اموال شامل حق انتفاع از اشیاء غیرمنقول مانند حق عمری و سکنی و حقوق ارتباطیمانند حق عبور و حق مجری هستند. این اموال، چون غالباً به عنوان منافع محسوب می‌شوند و ملموس و قابل رؤیت نیستند، در تقسیم‌بندی دارایی‌ها به طور جداگانه در نظر گرفته نمی‌شوند. با این حال، به دلیل فایده عملی و برای تعیین تکلیف دادگاه، قانونگذار به صراحت آن‌ها را ذکر کرده است.

تشخیص نوع مال(منقول یا غیر منقول) چه آثار حقوقی دارد؟

تشخیص نوع مال (منقول یا غیرمنقول) در حقوق دارایی‌دارایی چندین آثار دارد. در این رابطه:

۱. اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران، مطابق با ماده ۸ قانون مدنی، مشمول حکم‌های خاصی هستند.

۲. توقیف اموال غیرمنقول نیز به تشریفات خاصی وابسته است.

بنابراین، تعیین نوع مال به عنوان منقول یا غیرمنقول، در حقوق دارایی دارای آثار حقوقی مختلفی است، از جمله تاثیر در اعمال حکم قانونی و تشریفات قانونی مربوط به دارایی‌ها.

اموال منقول و غیرمنقول

چه تفاوتی بین حقوق مالکیت اموال منقول و غیر منقول وجود دارد؟

حقوق مالکیت برای اموال منقول و غیرمنقول تفاوت‌هایی دارند. در واقع، نوع مال تعیین می‌کند که چه میزان حقوقی برای صاحب آن در نظر گرفته می‌شود.

برای اموال منقول مانند خودرو و موتورسیکلت، حقوق مالکیت به صاحب آن‌ها اجازه می‌دهد که از این اموال برای حمل و نقل خود و دیگران استفاده کند، آن‌ها را به شخص دیگری بفروشد، یا در قالب رهن یا وام از آن‌ها استفاده کند. حقوق مالکیت برای اموال منقول به عنوان حقوقی متحرک شناخته می‌شود، به این معنوان این حقوق با مالکیت‌های دیگر مانند اوراق بهادار و حساب‌های بانکی مشابه است. به عنوان مثال، صاحب یک خودرو می‌تواند آن را به شخص دیگری بفروشد و در قالب معامله، حقوق مالکیت خود را به خریدار انتقال دهد.

در مقابل، برای اموال غیرمنقول مانند خانه و زمین، حقوق مالکیت به صاحب آن‌ها اجازه می‌دهد که از این اموال به عنوان محل اقامت استفاده کند، آن‌ها را به شخصی برای اجاره دادن بسپارد، آن‌ها را به عنوان مالکیت برای اعضای خانواده خود به ارث ببرد، یادر قالب رهن یا وام از آن‌ها استفاده کند. با این حال، برای انتقال مالکیت اموال غیرمنقول مانند خانه، باید از طریق صدور سند مالکیت و انتقال نام آن اقدام کرد. حقوق مالکیت برای اموال غیرمنقول به عنوان حقوقی ثابت شناخته می‌شود، چرا که مالکیت این اموال به محل واقعی آن‌ها مرتبط است و نمی‌توان آن‌ها را به سادگی به جای دیگری منتقل کرد.

به طور خلاصه، تفاوت بین حقوق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در این است که حقوق مالکیت برای اموال منقول به عنوع مالکیت تعیین شده است که به صاحب آن چه حقوقی در نظر گرفته می‌شود. برای اموال منقول مانند خودرو و موتورسیکلت، حقوق مالکیت به صاحب آن‌ها اجازه می‌دهد که از آن‌ها برای حمل و نقل خود و دیگران استفاده کند، آن‌ها را به شخص دیگری بفروشد و یا در قالب رهن و وام از آن‌ها استفاده کند. حقوق مالکیت برای اموال منقول به عنوان حقوقی متحرک شناخته می‌شود، به این معنی که این حقوق با مالکیت‌های دیگر مانند اوراق بهادار و حساب‌های بانکی مشابه است.

درمقابل، برای اموال غیرمنقول مانند خانه و زمین، حقوق مالکیت به صاحب آن‌ها اجازه می‌دهد که از این اموال به عنوان محل اقامت استفاده کند، آن‌ها را به شخصی برای اجاره دادن بسپارد، آن‌ها را به عنوان مالکیت برای اعضای خانواده خود به ارث ببرد، و در قالب رهن یا وام از آن‌ها استفاده کند. اما برای انتقال مالکیت اموال غیرمنقول مانند خانه، باید از طریق صدور سند مالکیت و انتقال نام آن اقدام کرد. علاوه بر این، حقوق مالکیت برای اموال غیرمنقول به عنوبع مالکیت تعیین شده است که به صاحب آن چه حقوقی در نظر گرفته می‌شود. برای اموال غیرمنقول مانند خانه و زمین، حقوق مالکیت به صاحب آن‌ها اجازه می‌دهد که از این اموال به عنوان محل اقامت استفاده کند، آن‌ها را به شخصی برای اجاره دادن بسپارد، آن‌ها را به عنوان مالکیت برای اعضای خانواده خود به ارث ببرد، و در قالب رهن و وام از آن‌ها استفاده کند. با این حال، برای انتقال مالکیت اموال غیرمنقول مانند خانه، باید از طریق صدور سند مالکیت و انتقال نامآن اقدام کرد. حقوق مالکیت برای اموال غیرمنقول به عنوان حقوقی ثابت شناخته می‌شود، چرا که مالکیت این اموال به محل واقعی آن‌ها مرتبط است و نمی‌توان آن‌ها را به سادگی به جای دیگری منتقل کرد.

در کل، تفاوت بین حقوق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در این است که به دلیل ماهیت مختلف این دو نوع مال، حقوق مالکیت نیز با هم تفاوت دارند.

آیا اموال منقول و غیر منقول در مورد مالیات هم متفاوت هستند؟

بله، در مورد مالیات نیز اموال منقول و غیر منقول تفاوت‌هایی دارند. به طور کلی، در بسیاری از کشورها، برای اموال منقول مانند خودرو و موتورسیکلت و همچنین برای اموال غیر منقول مانند خانه و زمین، مالیاتی به نام مالیات بر انتقال مالکیت (به اختصار “مالیات املاک“) در نظر گرفته می‌شود که بر اساس مقدار ارزش اموال و نرخ مالیاتی تعیین شده توسط دولت محاسبه می‌شود.

در برخی کشورها، برای اموال منقول مانند خودرو و موتورسیکلت، مالیات خاصی به نام “مالیات خودرو” وجود داردکه بر اساس وزن، مدل، سال ساخت و دیگر عوامل تعیین می‌شود. همچنین، برای اموال غیر منقول مانند خانه و زمین، مالیات‌های دیگری نیز وجود دارد مانند مالیات بر درآمد اجاره، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مبلغ فروش) و مالیات بر ارث و وصیت. در هر کشور، نحوه محاسبه و تعیین مالیات برای اموال منقول و غیر منقول ممکن است متفاوت باشد و بسته به سیاست‌های دولت و قوانین مالیاتی مربوطه متغیر باشد.

آیا اموال منقول و غیر منقول در مورد ارث بردن هم متفاوت هستند؟

بله، در مورد ارث بردن نیز اموال منقول و غیرمنقول تفاوت‌هایی دارند. در بسیاری از کشورها، ارث بردن اموال منقول و غیر منقول به صورت جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.

در مورد اموال منقول مانند خودرو و جواهرات، معمولاً این اموال به عنوان بخشی از دارایی‌های شخص در نظر گرفته می‌شوند و در صورت مرگ شخص، به عنوان بخشی از دارایی‌های وی به وراثت می‌رسند. در بسیاری از کشورها، معمولاً اموال منقول به وراثت برده می‌شوند و هیچ گونه محدودیتی در این مورد وجود ندارد. با این حال، برخی کشورها ممکن است محدودیت‌هایی برای انتقال اموال منقول به وراثت‌گیران قرار دهند، به عنوان مثال در برخی کشورها، برای ارث بردن خودروهای لوکس و باارزش، محدودیت‌هایی وجود دارد.

در مورد اموال غیر منقول مانند خانه و زمین، ممکن است دولت یا قوانین محلی محدودیت‌هایی برای انتقال این اموال به وراثت‌گیران قرار دهند. به عنوان مثال، در برخی کشورها، قوانین و مقررات مربوط به ارث بردن خانه و زمین، بسته به نوع رابطه خویشاوندی و رابطه بین فرد و وراثت‌گیر، ممکن است متفاوت باشد. همچنین، در برخی کشورها، برای ارث بردن اموال غیر منقول، مانند خانه و زمین، مالیات ارث بردن (معمولاً به عنوان مالیات وراثت نامیده می‌شود) در نظر گرفته می‌شود که مبلغ آن بسته به ارزش اموال و نرخ مالیاتی تعیین شده توسط دولت می‌شود.

در هر کشور، نحوه ارث بردن اموال منقول و غیر منقول و همچنین محدودیت‌ها و مالیات‌های مربوط به آن‌ها ممکن است متفاوت باشد و بسته به سیاست‌های دولت و قوانین محلی متغیر باشدبله، در مورد ارث بردن نیز اموال منقول و غیرمنقول تفاوت‌هایی دارند. در بسیاری از کشورها، ارث بردن اموال منقول و غیر منقول به صورت جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.

در مورد اموال منقول مانند خودرو و جواهرات، معمولاً این اموال به عنوان بخشی از دارایی‌های شخص در نظر گرفته می‌شوند و در صورت مرگ شخص، به عنوان بخشی از دارایی‌های وی به وراثت می‌رسند. در بسیاری از کشورها، معمولاً اموال منقول به وراثت برده می‌شوند و هیچ گونه محدودیتی در این مورد وجود ندارد. با این حال، برخی کشورها ممکن است محدودیت‌هایی برای انتقال اموال منقول به وراثت‌گیران قرار دهند، به عنوان مثال در برخی کشورها، برای ارث بردن خودروهای لوکس و باارزش، محدودیت‌هایی وجود دارد.

در مورد اموال غیر منقول مانند خانه و زمین، ممکن است دولت یا قوانین محلی محدودیت‌هایی برای انتقال این اموال به وراثت‌گیران قرار دهند. به عنوان مثال، در برخی کشورها، قوانین و مقررات مربوط به ارث بردن خانه و زمین، بسته به نوع رابطه خویشاوندی و رابطه بین فرد و وراثت‌ گیر، ممکن است متفاوت باشد. همچنین، در برخی کشورها، برای ارث بردن اموال غیر منقول، مانند خانه و زمین، مالیات ارث بردن (معمولاً به عنوان مالیات وراثت نامیده می‌شود) در نظر گرفته می‌شود که مبلغ آن بسته به ارزش اموال و نرخ مالیاتی تعیین شده توسط دولت می‌شود.

در هر کشور، نحوه ارث بردن اموال منقول و غیر منقول و همچنین محدودیت‌ها و مالیات‌های مربوط به آن‌ها ممکن است متفاوت باشد و بسته به سیاست‌های دولت و قوانین محلی متغیر باشدبله، در مورد ارث بردن نیز اموال منقول و غیرمنقول تفاوت‌هایی دارند. در بسیاری از کشورها، ارث بردن اموال منقول و غیر منقول به صورت جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.

در مورد اموال منقول مانند خودرو و جواهرات، معمولاً این اموال به عنوان بخشی از دارایی‌های شخص در نظر گرفته می‌شوند و در صورت مرگ شخص، به عنوان بخشی از دارایی‌های وی به وراثت می‌رسند.

آیا مالیات بر انتقال مالکیت برای اموال منقول و غیر منقول در کشور ما یکسان است؟

در ایران، مالیات بر انتقال مالکیت (معمولاً به عنوان “مالیات املاک” شناخته می‌شود) برای اموال منقول و غیر منقول با هم متفاوت است.

با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مبلغ فروش)، در مورد اموال منقول مانند خودرو و موتورسیکلت، مالیات بر انتقال مالکیت در صورت فروش یا انتقال مالکیت به شخص دیگر دریافت می‌شود. نرخ این مالیات بر اساس ارزش اموال و نوع خودرو و موتورسیکلت متغیر است.

در مورد اموال غیر منقول مانند خانه و زمین، مالیات بر انتقال مالکیت بهعنوان “مالیات املاک” در نظر گرفته می‌شود و بر اساس ارزش ملک و نرخ مالیاتی تعیین شده توسط دولت محاسبه می‌شود. در ایران، مالیات املاک برای املاک مسکونی و تجاری به طور جداگانه تعیین می‌شود و نرخ آن بر اساس متراژ و موقعیت ملک متفاوت است. همچنین، برای انتقال مالکیت املاک، هزینه‌های دیگری مانند هزینه صدور سند و انتقال نام نیز دریافت می‌شود.

به طور کلی، در کشور ما، مالیات بر انتقال مالکیت برای اموال منقول و غیر منقول با هم متفاوت است و بسته به نوعاموال و شرایط مالیاتی متفاوت است.

آیا برای انتقال مالکیت اموال منقول نیاز به صدور سندی داریم؟

برای بسیاری از اموال منقول مانند خودرو، موتورسیکلت، قایق، هواپیما و غیره، برای انتقال مالکیت نیاز به صدور سندی دارید. این سند معمولاً به عنوان “گواهی نامه” یا “سند مالکیت” شناخته می‌شود. این سند حاوی اطلاعاتی مانند نام و آدرس فرد یا شرکتی که مالکیت را به آن انتقال داده می‌شود، نام و آدرس فرد یا شرکتی که مالکیت را به دست می‌آورد، شماره شاسی (VIN) خودرو و سایر اطلاعات مربوط به خودرو مانند سال ساخت و رنگ آن است.

در بسیاری از کشورها، برای انتقال مالکیت اموال منقول نیاز به صدور سندی دارید. به عنوان مثال، در ایالات متحده، برای انتقال مالکیت خودرو، باید گواهی نامه (Certificate of Title) را به نام خریدار تغییر نام داد. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز این روند مشابه است.

گاهی اوقات، برای انتقال مالکیت اموال منقول به نام خریدار، نیاز به پرداخت هزینه‌های مربوط به انتقال مالکیت و مالیات دارید. همچنین در برخی موارد، ممکن است برای انتقال مالکیت، باید به صورت حضوری در دفتر مالیات یا دفتر ثبت نام دولتی حاضر شوید وفرآیند انتقال مالکیت را به صورت حضوری انجام دهید.

در مورد برخی از اموال منقول مانند جواهرات، آثار هنری، مبلمان و غیره، انتقال مالکیت ممکن است برای امری ساده‌تر مانند تعویض پول، فاکتور خرید، قرارداد خرید و فروش یا گواهی واگذاری انجام شود. اما در بسیاری از موارد، برای انتقال مالکیت اموال منقول، نیاز به صدور سندی همچون گواهی نامه یا سند مالکیت دارید.

به طور کلی، برای انتقال مالکیت اموال منقول، شما باید با مقامات مربوطه در کشور خود یاقدامات لازم را برای صدور سند مالکیت یا گواهی نامه انجام دهید و هزینه‌های مربوط به انتقال مالکیت را پرداخت کنید. اطمینان حاصل کنید که تمامی مراحل انتقال مالکیت به درستی انجام شده است تا بعداً مشکلی برای شما پیش نیاید.

جمع بندی :

در این بحث، به بررسی مفهوم اموال در حکم منقول و غیرمنقول پرداخته شد. اموالی که به عنوان حکم غیرمنقول شناخته می‌شوند، دارایی‌هایی هستند که اصولاً منقول هستند، اما به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص، مانند اختصاص دادن به عمل زراعت یا آبیاری، به عنوان غیرمنقول در نظر گرفته می‌شوند.

اما اموالی که به تابعیت غیرمنقول، غیرمنقول تلقی می‌شوند، شامل پاره‌ای از حقوق و منافع هستند که غالباً جزء منافع محسوب می‌شوند و بدین لحاظ ملموس و قابل رؤیت نیستند. تعیین نوع مال به عنوان منقول یا غیرمنقول، در حقوق دارایی دارای آثار حقوقی مختلفی است، از جمله تاثیر در اعمال حکم قانونی و تشریفات قانونی مربوط به دارایی‌ها. همچنین، اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران مطابق با ماده ۸ قانون مدنی، مشمول حکم‌های خاصی هستند و توقیف اموال غیرمنقول نیز به تشریفات خاصی وابسته است.

املاک ویلا

مطالب پر بازدید