09112252400

املاک ویلا گامی هوشمند در دنیای املاک

اصطلاح بیع در املاک

به قرارداد خرید ملک، عقد بیع املاک گفته می‌شود.
به مالی که فروخته می‌شود، مبیع می‌گویند که در معاملات ملکی، مبیع همان ملک است که معامله می‌شود.
فروشنده در معاملات ملکی، بیع نامیده می‌شود

اصطلاح بیع در قرارداد

عقد بیع قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند
به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد
و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد. عقد بیع به محض انشای ارادهٔ طرفین تشکیل‌دهندهٔ آن،یعنی بایع و مشتری، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود. بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد می‌باشد و و در اصطلاح فقهی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند. 

اقسام بیع عبارتند از: ۱- بیع عین معین ۲-بیع عین کلی در معین ۳- بیع عین کلی در ذمه

اصطلاح بیع در قرارداد

شرط در عقد بیع

۱) چیزی می‌تواند در عقد بیع، شرط قرار گیرد که قدرت بر وفای آن وجود داشته و از غرض صحیح عقلایی برخوردار باشد و نیز مخالف با کتاب و سنت و منافی با مقتضای ماهیت عقد نباشد؛
خواه به صراحت در ضمن عقد ذکر شود یا به‌طور ضمنی مانند آنکه قرینه‌ی عرفی دالّ بر آن باشد. 
۲) در عقد بیع اگر شرط، صحیح ذکر شود وفای به آن واجب است. ولی اگر شرط، فاسد ذکر شود در اینکه موجب بطلان عقد نیز خواهد شد یا نه، اختلاف است.

املاک ویلا

مطالب پر بازدید