09112252400

املاک ویلا گامی هوشمند در دنیای املاک

مستاجر چطور می تواند اجاره را فسخ کند

در بسیاری از قرارداد های اجاره، شرایط و مقرراتی برای فسخ قرارداد تعیین شده است. برای مثال، در برخی موارد، اجاره‌ دهنده و مستاجر می‌توانند با توافق مشترک قرارداد را فسخ کنند. در برخی موارد دیگر، شرایط خاصی برای فسخ قرارداد وجود دارد که در قرارداد ذکر شده است.

مستاجر چطور می تواند اجاره را فسخ کند

به عنوان مثال، در بسیاری از قراردادهای اجاره، مستاجر می‌تواند قرارداد را در صورت وجود شرایط خاص، مانند عدم تامین امنیت در محل اجاره، عدم اصلاح تعمیراتی مشکلات اساسی ساختمان، عدم تأمین امکانات اولیه زندگی و غیره فسخ کند. در این صورت، مستاجر باید به دقت شرایط فسخ قرارداد را مرور کرده و با رعایت شرایط قرارداد، اقدام به فسخ آن نماید.

در هر صورت، بهتر است قبل از اقدام به فسخ قرارداد، با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا در مورد شرایط فسخ قرارداد و حقوق و تعهداتی که به عنوان مستاجر دارید، اطلاعات کافی را به دست آورید.

قوانین فسخ قرارداد رهن و اجاره

در قوانین ایران، فسخ قرارداد رهن و اجاره با توجه به شرایط و مقرراتی که در قرارداد تعیین شده است، امکان پذیر است. در ادامه به برخی از شرایط فسخ قرارداد رهن و اجاره و روش‌ های فسخ قرارداد اشاره خواهم کرد:

1- عدم تأمین امکانات و خدمات اولیه: در صورتی که اجاره‌ دهنده وظیفه تأمین امکانات و خدمات اولیه مانند آب، برق، گاز، حمل و نقل عمومی و غیره را بر عهده دارد و این امکانات به صورت کامل فراهم نشود، مستأجر حق دارد قرارداد را فسخ کند.

2- عدم تعمیرات و نگهداری: در صورتی که ساختمان اجاره شده به‌ دلیل نقص‌هایی مانند ترکیدگی دیوار، نشت یا خرابی لوله‌ ها و یا هر نوع نقص دیگری، مناسب برای زندگی نباشد و اجاره‌ دهنده اقدام به تعمیر آن نکند، مستأجر حق دارد قرارداد را فسخ کند.

3- افزایش قیمت اجاره: در صورتی که قرارداد اجاره به صورت موقت باشد و اجاره‌ دهنده قصد داشته باشد در زمان تمدید قرارداد، قیمت اجاره را به‌طور نامتعارفی افزایش دهد، مستأجر حق دارد قرارداد را فسخ کند.

4- نقض شرایط قرارداد: در صورتی که اجاره‌ دهنده شرایطی که در قرارداد تعیین شده را نقض کند، مانند عدم احترام به حریم خصوصی مستأجر، ورود به واحد اجاره شده بدون اجازه و غیره، مستأجر حق دارد قرارداد را فسخ کند.

5- توافق مشترک: در مواردی که اجاره‌ دهنده و مستأجر با توافق مشترک قرارداد را فسخ کنند، می‌توانند به این روش قرارداد را فسخ کنند.

قبل از فسخ قرارداد، بهتر است که با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا در مورد شرایط فسخ قرارداد و حقوق و تعهداتی که به عنوان مستأجر دارید، اطلاعات کافی را به دست آورید.

متن فسخ قرارداد اجاره

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل واحد اجاره‌ای که به طور کلی توسط اجاره‌ دهنده و مستأجر تصویب شده است، ممکن است به دلیل مسائلی مانند عدم توافق در مورد شرایط قرارداد، عدم توانایی اجاره‌ دهنده در تأمین امکانات لازم برای مستأجر و یا دلایل دیگر رخ دهد.

در این حالت، اگر شرایط و مقررات مربوط به فسخ قرارداد قبل از تحویل واحد در قرارداد تعیین شده باشد، باید به آن توجه شود. برای مثال، ممکن است قرارداد تعیین کند که در صورت فسخ قرارداد قبل از تحویل واحد، مستأجر می‌بایست به اجاره‌ دهنده جریمه پرداخت کند و یا از مبلغ پرداختی به عنوان پیش پرداخت یا ودیعه، کسری اعمال شود.

در صورتی که شرایط و مقررات مربوط به فسخ قرارداد قبل از تحویل واحد در قرارداد تعیین نشده باشد، می‌توان با اجاره‌ دهنده به توافق رسید و شرایط فسخ قرارداد را تعیین کرد. این شرایط شامل مواردی مانند مبلغی که به عنوان جریمه باید پرداخت شود و یا هزینه‌ هایی که باید برای تعمیرات و نگهداری واحد پرداخت شود، می‌باشد.

اگر با اجاره‌ دهنده به توافق نرسیدید و او از شما مطالبه‌ی هزینه‌ هایی مانند هزینه‌ های برگشت بلیط، هزینه‌ های تبدیل نام قرارداد و غیره کرد، می‌توانید با مراجعه به دادگاه‌های مربوطه از حقوق خود دفاع کنید.

فسخ قرارداد اجاره توسط موجر

فسخ قرارداد اجاره توسط موجر ممکن است به دلیل مسائلی مانند عدم پرداخت اجاره توسط مستأجر، نقض شرایط قرارداد توسط مستأجر، استفاده از واحد برای مقاصد غیر مجاز و یا دلایل دیگر رخ دهد.

در این حالت، موجر باید با توجه به شرایط و مقررات مربوط به فسخ قرارداد در قرارداد معمولاً اجازه دارد که قرارداد را با اطلاع‌ رسانی به مستأجر قبل از پایان دوره قرارداد فسخ کند.

در صورتی که شرایط فسخ قرارداد در قرارداد مشخص نباشد، نیاز است که از قانون و مقررات مربوط به اجاره مسکن در کشور خودتان مطلع شوید. در برخی موارد، ممکن است نیاز باشد که موجر به دلایل مشخصی، مانند عدم پرداخت اجاره، نقض شرایط قرارداد توسط مستأجر و غیره، درخواست فسخ قرارداد را از دادگاه بدهد و پس از صدور حکم فسخ قرارداد، با اطلاع‌رسانی به مستأجر، قرارداد را فسخ کند.

در هر صورت، بهتر است قبل از اقدام به فسخ قرارداد، با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا در مورد شرایط فسخ قرارداد و حقوق و تعهداتی که به عنوان موجر دارید، اطلاعات کافی را به دست آورید.

 

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مالک

اگر مالک ملک قصد دارد قرارداد اجاره را قبل از تحویل واحد فسخ کند، باید با توجه به شرایط و مقررات قرارداد و قوانین مربوط به اجاره مسکن در کشور خود، عمل کند.

در برخی موارد، قرارداد اجاره ممکن است شرایط و مقررات خاصی برای فسخ قرارداد قبل از تحویل واحد داشته باشد. در این صورت، مالک ملک باید با رعایت این شرایط، به عمل فسخ قرارداد بپردازد.

در صورتی که شرایط فسخ قرارداد در قرارداد مشخص نباشد، مالک می‌تواند با مستأجر به توافق برسد و شرایط فسخ قرارداد قبل از تحویل واحد را تعیین کند. در این صورت، شرایطی مانند مبلغی که به عنوان جریمه باید پرداخت شود و یا هزینه‌هایی که باید برای تعمیرات و نگهداری واحد پرداخت شود، می‌تواند مورد توافق قرار گیرد.

در برخی موارد، ممکن است مالک ملک بخواهد به دلیل مسائلی مانند فروش ملک، ملک را از دست بدهد. در این صورت، مالک می‌تواند با توافق با مستأجر، قرارداد را فسخ کند و برای مستأجر گزینه‌ های دیگری مانند تهیه یک واحد مسکونی دیگر را پیشنهاد کند.

در هر صورت، بهتر است قبل از اقدام به فسخ قرارداد، با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا در مورد شرایط فسخ قرارداد و حقوق و تعهداتی که به عنوان مالک دارید، اطلاعات کافی را به دست آورید.

فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر

شرایط فسخ قرارداد پیش از موعد توسط موجر

شرایط فسخ قرارداد پیش از موعد توسط موجر ممکن است در قرارداد اجاره مشخص شده باشد. در بسیاری از قراردادهای اجاره، شرایط و مقرراتی برای فسخ قبل از پایان مدت قرارداد وجود دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد. برای مثال:

1- عدم پرداخت اجاره: اگر مستأجر به دلیل عدم پرداخت اجاره، به مدت زمانی مشخص و یا تعداد دفعات مشخصی به موجر زحمت و دردسر وارد کند، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

2- نقض شرایط قرارداد: اگر مستأجر شرایط قرارداد اجاره را نقض کند، مانند استفاده از واحد برای مقاصد غیرمجاز، موجر می‌ تواند قرارداد را فسخ کند.

3 –تغییر مقصد: اگر مستأجر واحد را برای مقاصد دیگری از آنچه در قرارداد تعیین شده است استفاده کند، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

4- عدم توانایی مستأجر در پرداخت اجاره: اگر مستأجر به دلیل مشکلات مالی ناتوان در پرداخت اجاره باشد، موجر ممکن است قرارداد را فسخ کند.

در صورتی که شرایط فسخ قرارداد در قرارداد مشخص نباشد، می‌توانید با مشاور حقوقی یا وکیل خود مشورت کنید. آنها می‌توانند به شما راهنمایی کنند که چطور می‌توانید با رعایت حقوق مستأجر، قرارداد را فسخ کنید.

نحوه فسخ قرارداد اجاره

نحوه فسخ قرارداد اجاره، بسته به شرایط و مقررات قرارداد و قوانین مربوط به اجاره مسکن در کشور شما متفاوت است. در اینجا چند روش عمومی برای فسخ قرارداد اجاره آورده شده است:

1- توافق با مستأجر: یکی از راه‌های معمول برای فسخ قرارداد اجاره، توافق با مستأجر است. در این روش، شما و مستأجر به توافقی برای فسخ قرارداد می‌رسید. ممکن است شرایطی در قرارداد به این منظور درج شده باشد که باید رعایت شود. این شرایط می‌توانند شامل نحوه اطلاع‌ رسانی به مستأجر، میزان جریمه و نحوه بازگشت وجه پیش پرداختی باشند.

2- فسخ قرارداد توسط موجر: اگر شما به دلیل نقض قرارداد توسط مستأجر، عدم پرداخت اجاره، استفاده از واحد برای مقاصد غیرمجاز و یا دلایل دیگری، قصد دارید قرارداد را فسخ کنید، شما می‌توانید از فرایند قانونی برای فسخ قرارداد استفاده کنید. در این صورت، ممکن است نیاز باشد که با مشاور حقوقی یا وکیل خود مشورت کنید.

3- فسخ قرارداد توسط دادگاه: در بعضی موارد، ممکن است نیاز باشد که شما به دلیل نقض شرایط قرارداد توسط مستأجر، بخواهید قرارداد را به صورت قانونی فسخ کنید. در این صورت، شما باید از دادگاه درخواست صدور حکم فسخ قرارداد را داشته باشید. این روش معمولاً برای مواردی استفاده می‌شود که توافقی با مستأجر دشوار است.

در هر صورت، قبل از اقدام به فسخ قرارداد، بهتر است با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا در مورد شرایط فسخ قرارداد و حقوق و تعهداتی که به عنوان موجر دارید، اطلاعات کافی را به دست آورید.

شرایط فسخ قرارداد اجاره

متن فسخ قرارداد اجاره

نمونه متن فسخ اجاره‌نامه:

جناب آقای / سرکار خانم …………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه …………… و کد ملی ………………………. و به آدرس سکونت ……………………………………… عنوان موجر سند اجاره شماره …………… ازیک  طرف  و جناب آقای، سرکار خانم …………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه …………… و کد ملی ………………………. و به آدرس سکونت ……………………………………… به  عنوان  مستاجر سند موصوف  از طرف دیگر ضمن اعلام رضایت و توافق مبنی بر فسخ اجاره نامه فوق الذکر ضمن اقرار به انجام کلیه تعهدات طرف مقابل، اجاره نامه موصوف را از حال  التحریر سند برای بقیه مدت فسخ نموده و از این تاریخ نسبت به موضوع مورد فسخ هیچگونه حق و ادعایی از یکدیگر نداشته و حق هر گونه ادعا در آینده را نیز از خود سلب و ساقط نمودند.

   امضاء

جمع بندی:

مستأجر در صورتی که به دلایلی نظیر عدم تامین شرایط مسکن سالم، عدم رعایت تعهدات قراردادی توسط مالک، یا عدم رفع عیوب ظاهری مسکن، به اجاره‌ نده اعتراض داشته باشد، می‌تواند اجاره را فسخ کند. برای این منظور، ابتدا باید با صرف نظر از شرایط قراردادی، به صورت کتبی به مالک اعلام این امر را به عنوان شکایت نماید. در صورتی که مالک در مدت معقولی به شکایت پاسخ ندهد، مستأجر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست فسخ قرارداد را از آنجا به دلیل عدم رعایت تعهدات مالک تقدیم نماید. در صورتی که دادگاه پس از بررسی موارد شکایت مستأجر، صلاحیت فسخ قرارداد را مشخص کرد، قرارداد اجاره مسکن فسخ خواهد شد و مستأجر می‌تواند مسکن را ترک کرده و از پرداخت اجاره بعدی معاف شود.

املاک ویلا

مطالب پر بازدید