09112252400

املاک ویلا گامی هوشمند در دنیای املاک

اصطلاح بیع در قرارداد

اصطلاح بیع در قرارداد

اصطلاح بیع در املاک به قرارداد خرید ملک، عقد بیع املاک گفته می‌شود.به مالی که فروخته می‌شود، مبیع می‌گویند که در معاملات ملکی، مبیع همان ملک است که معامله می‌شود.فروشنده در معاملات ملکی، بیع نامیده می‌شود عقد بیع قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص […]