09112252400

املاک ویلا گامی هوشمند در دنیای املاک

اصطلاح عرصه و اعیان به چه معناست ؟

املاک ویلا

عرصه و اعیان یکی از پرکاربردترین اصطلاحات رایج در املاک در تمام شهرها و حتی ویلا در شمال، “عرصه و اعیان” است. تعریف این دو واژه به این صورت معرفی می‌شود: اعیان به ساختمان یا ملکی است که روی یک زمین ساخته شده است. عرصه به زمینی گفته می‌شود که ساختمان روی آن قرار دارد. […]