09112252400

املاک ویلا گامی هوشمند در دنیای املاک

ملک اوقافی

ملک وقفی

ملک اوقافی ملک های اوقافی به ملکی گفته می‌شود که متعلق به وقف است. وقف به معنای اختصاص دادن یک مال به عنوان صدقه به موجب نذری است که قرار است درآمد آن به خیریه یا مشاغل خیریه اختصاص یابد. به عبارت دیگر، وقف به معنای اختصاص دادن یک مال به صورت دائمی به خیریه […]