09112252400

املاک ویلا گامی هوشمند در دنیای املاک

آسان ترین راه خانه دار شدن؟

املاک ویلا

آسان ترین راه خانه دار شدن آسان ترین راه خانه دار شدن کدام است، خرید اوراق یا سپرده گذاری ؟ با خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن ،درکوتاه ترین زمان ممکن می توانید بخشی از پول مورد نیازخود را برای خرید خانه تامین کنید. خرید اوراق بهتر است یا سپرده گذاری؟ مزایای خرید اوراق در مقایسه […]

اصطلاح بیع در قرارداد

اصطلاح بیع در قرارداد

اصطلاح بیع در املاک به قرارداد خرید ملک، عقد بیع املاک گفته می‌شود.به مالی که فروخته می‌شود، مبیع می‌گویند که در معاملات ملکی، مبیع همان ملک است که معامله می‌شود.فروشنده در معاملات ملکی، بیع نامیده می‌شود عقد بیع قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص […]